بررسی اثر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای با فناوری بالا در ایران (رهیافت سایکنن و لوتکیپول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده

در مورد تأثیر نرخ ارز بر فعالیت­های اقتصادی ادبیات وسیعی وجود دارد. در این میان، بررسی اثر بی­ثباتی نرخ ارز بر صادرات کالاهای با فناوری بالا بیشتر قابل توجه است. لذا هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بی­ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای با فناوری بالا در ایران طی سال­های 1347-1389 می­باشد. در این راستا، ابتدا شاخص بی­ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل EGARCH(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش هم­انباشتگی سایکنن و لوتکیپول و روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS)، تأثیر شاخص بی­ثباتی نرخ واقعی ارز به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات کالاهای با فناوری بالا مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می­دهد که متغیرهای بی­ثباتی نرخ واقعی ارز و قیمت کالاهای صادراتی تأثیر منفی و معنی­داری بر صادرات کالاهای با فناوری بالا داشته و اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی جهان (درآمد خارجیان) و درجه باز بودن اقتصاد بر صادرات کالاهای با فناوری بالا مثبت و معنی­دار بوده است. یافته­های تجربی مقاله­ی فوق، دلالت­های مفیدی را برای سرمایه­گذاران و سیاست­گذارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بی­ثباتی نرخ ارز بر روی صادرات کالاهای با فناوری بالا هستند فراهم می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Real Exchange Rate Volatility on Exportsof High technology Goods (Saikkonen&Lutkepohl approach)

نویسندگان [English]

  • mohammad mehdi bargi osskoee 1
  • siyamak shahbazzade 2
  • atabak shahbazzadeh 2
چکیده [English]

There are extensive literatures on the impact of exchange rates on economic activity. The effect of exchange rate volatility on exports of high technology is more noticeable. In this context, investigate the effect of the real exchange rate volatility on different variables such as the export is important.The main objective of this paper is to investigate the impact of real exchange rate volatility on exports of Iran’s high technology goods over the period of 1968-2010. To that end, the real exchange rate volatility index has been estimated incorporating with EGARCH (0, 1) model than we using cointegration of Saikkonen & Lutkepohl and FMOLS to investigate the impact of the real exchange rate volatility index, along with other variables of model exports of high technology goods have been evaluated.The main finding of this study show that the real exchange rate volatility variables and export prices have negative and significant effects on exports of high technology goods and variables GDP’s world, GDP’s Iran and trade  of openness have positive and significant effects on exports of high technology goods. The empirical findings of this paper, thebeneficial implications for investors and Policymakers needs to recognize the exact effects of exchange rate volatility on exports of high technology goods are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export of High technologygoods
  • Real Exchange Rate Volatility index
  • EGARCH
  • Cointegration of Saikkonen & Lutkepohl
  • FMOLS