بررسی نقش تکانه‌های بهره‌وری، پولی و کالاهای غیر مبادله‌ای بر نوسان‌های ارزی در ایران (رهیافت مدل تعادل عمومی‌پویای تصادفی)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.22084/aes.2019.17500.2737

چکیده

این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی‌پویای تصادفی (DSGE) ودو ویژگی اقتصادی، باز بودن و چسبندگی قیمت‌ها، به بررسی سهم قیمت کالاهای غیر مبادله‌ای در نوسانات واقعی نرخ ارز می‌پردازد. ازجمله ویژگی‌های مهم این الگو با سایر الگوها در این است که هر دو بخش تولید کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت در نظر گرفته شده است. برای این منظور سه سناریو طراحی شده است که تأثیر یک تکانه پنج درصدی در بهره‌وری، یک تکانه ده‌درصدی پولی و ترکیب این دو تکانه به ترتیب در سناریوهای اول تا سوم بررسی‌شده است. نتایج حاکی از آن است که تکانه‌های بهره‌وری از طریق نوسانات قیمت نسبی کالاهای غیر مبادله‌ای موجب کاهش نرخ ارز واقعی شده‌اند. نتایج سناریو دوم نشان‌دهنده آن است که تکانه‌های پولی منحصراً از طریق تغییر در قیمت نسبی کالاهای مبادله‌ای نرخ ارز واقعی را افزایش می‌دهند. در سناریو سوم تکانه‌های پولی و بهره‌وری موجب کاهش نرخ ارز واقعی شده‌اند. نتایج سناریوهای این مدل نشان می‌دهد که تغییرات قیمت نسبی بین کالاهای قابل‌مبادله و غیر مبادله‌ای کانال اصلی است، که از طریق آن تکانه‌های بهره‌وری و پولی به نرخ ارز واقعی منتقل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Productivity, Monetary Shocks and Non-Traded Goods on Exchange Shocks in Iran (by using of a DSGE model approach )

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abdol Majid Jalaee Esfandabadi 1
  • reza ashrafganjoei 2
1 Professor of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman
2 PhD student in Economics, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

This paper has investigated the effect of share non-traded goods prices on real exchange rate fluctuations with two economic characteristics, such as openness and price stickiness by using of a DSGE model. The main characteristics of this model with other patterns is that both sectors are considered to be tradeable and non-trade goods. Three scenarios are designed for this purpose. The impact has been investigated a 3% and 5% shock on productivity, a 10% monetary shock, and a combination of a 3% and 10% shock in productivity and money respectively. The results indicate that productivity shocks have led to a decline in real exchange rates due to the relative price fluctuations of non-traded goods. The results of the second scenario indicate that monetary shocks increase the real exchange rate by changing relative price of traded goods. In the third scenario, monetary and productivity shocks have reduced real exchange rates. The results of the scenarios for this model show that changes in the relative price between traded and non-traded goods are the main channel through which productivity shocks are transmitted to the real exchange rate. Therefore the economy’s characteristics have a significant effect on the transmission mechanism and the overall volatility of the real exchange rate in response to both types of shocks. The economy’s characteristics have a significant effect on the transmission mechanism and the overall volatility of the real exchange rate in response to both types of shocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Trade goods
  • Dynamic stochastic general equilibrium
  • Monetary Shocks and Productivity