بررسی مدل چسبندگی قیمت‌ سازگار با اقتصاد ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد پولی دانشگاه سمنان

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

10.22084/aes.2019.17976.2786

چکیده

در این مقاله به منظور بررسی مدل قیمت‌گذاری سازگار با داده‌های اقتصاد ایران، تورم اقلام تشکیل دهنده شاخص قیمت مصرف‌کننده به دو بخش شوک‌های کلان و ویژه با بهره‌گیری از یک مدل عامل تفکیک شده‌است. بر پایه نتایج مشاهده شده مبنی بر واکنش متفاوت قیمت‌ها به شوک‌های کلان و ویژه دو مدل نظری عدم واکنش عقلایی و مدل چسبندگی قیمت چندبخشی می‌توانند واکنش کند قیمت‌ها به شوک کلان و واکنش سریع قیمت‌ها را به شوک ویژه توضیح دهند. با استفاده از نتایج به دست آمده از مدل عامل و دیگر خصوصیات آماری مربوط به تورم‌های اقلام، این نتیجه به دست آمد که فراوانی تغییر قیمت‌ها سهم بسیار ناچیزی در توضیح دهندگی تغییرات اندازه و سرعت واکنش قیمت‌ها به شوک کلان دارد. از طرف دیگر بخش‌هایی که شوک‌های ویژه نوسانات بیشتری دارند، دارای واکنش کندتری نسبت به شوک‌های کلان می‌باشند. همه این حقایق مشاهده شده با مدل عدم واکنش عقلایی تطابق دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of price setting models compatible with the Economy of Iran

نویسندگان [English]

  • Hooman Karami Khoramabadi 1
  • Alireza Erfani 2
  • Hossein Tavakolian 3
چکیده [English]

In this paper, for evaluating the price setting model compatible with Iran's economy data, sectoral inflations are decomposed into macroeconomic and idiosyncratic shocks using a factor model. Based on the results, there is a significant difference in sectoral price responses to macroeconomic and idiosyncratic shocks. Some initial price setting models such as Calvo model cannot explain the heterogeneity price behavior of macroeconomic and idiosyncratic shocks. Two theoretical price-setting models that are able to explain this finding are rational-inattention model and multiple sector model with sticky prices. Using the results obtained from the factor model and other statistical characteristics of sectoral inflation, the frequency of price changes has little contribution to explaining the changes in size and the speed of response of prices to macroeconomic shock. Moreover, the idiosyncratic component is negatively correlated with the volatility of the common component. These findinges can not support a multi-sector model with sticky prices. Because this model predicts that the price response to the macroeconomic shock in a sector that has a relatively high price change frequency should be greater because the pricing evolution process is performed faster. On the othe hand, the results show that among the different sectors, idiosyncratic shocks that are more volatile are less responsive to macro shocks. These findings support the rational inattention model rather than a multi sector model with sticky prices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price-setting models
  • Factor model
  • Impulse response
  • Frequency of price changes