کلیدواژه‌ها = داده‌های تابلویی
تعداد مقالات: 4
1. نهادها، پیش نیاز تجارت در اقتصاد دانش‌بنیان

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 87-105

10.22084/aes.2019.18204.2803

رحمن میرزاییان؛ کیومرث سهیلی؛ سید محمدباقر نجفی؛ جمال فتح‌اللهی


3. بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد زیربخش‌های کشاورزی

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 85-105

آسیه عزیزی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجردی


4. بررسی رابطه دوسویه دستمزد و بهره‌وری در صنایع کارخانه ای ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 181-209

علی محمدی خواه؛ تیمور محمدی؛ حسن طائی