نویسنده = حمید ابریشمی
عوامل اقتصادی مؤثر بر بی‌ثباتی درآمدهای مالیاتی دولت

دوره 4، شماره 16، بهمن 1394، صفحه 25-42

ابراهیم نصیرالاسلامی؛ تیمور رحمانی؛ حمید ابریشمی


عملکرد دو روش ARIMA و شبکه عصبی GMDH در پیش بینی تقاضای گاز طبیعی در بخش‌های مختلف (ایران-1380-1389)

دوره 3، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 33-58

حمید ابریشمی؛ فرخنده جبل عاملی؛ معصومه ابوالحسنی؛ افشین جوان


پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از تبدیل موجک، مدل های غیرخطی و مدل های خطی

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 41-62

حمید ابریشمی؛ نفسیه بهرادمهر؛ طاهره سیفی