نویسنده = ابراهیم نصیرالاسلامی
تعداد مقالات: 2
1. عوامل اقتصادی مؤثر بر بی‌ثباتی درآمدهای مالیاتی دولت

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 25-42

ابراهیم نصیرالاسلامی؛ تیمور رحمانی؛ حمید ابریشمی


2. تنوع بخشی در درآمدهای مالیاتی دولت در ایران با هدف ثبات درآمدی با استفاده از رویکرد تئوری پورتفوی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-26

حمید ابریشمی؛ تیمور رحمانی؛ ابراهیم نصیرالاسلامی