اندازه بنگاه، بهره وری نیروی کار و خروج بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه یزد

چکیده

خروج بنگاه از فعالیت اقتصادی از عمده‌ترین شاخص‌هایی است که می‌تواند با دو نگاه وضعیت اقتصادی هرکشور را تداعی نماید. از یک سو، خروج بنگاه به­عنوان نابسامانی در وضعیت اقتصادی تلقی گردیده و از سوی دیگر، نمایانگر پویایی هر اقتصاد است. بر این اساس، خروج بنگاه را می‌توان با معیارهای مختلفی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد و دوره حیات از این معیارها است. علاوه بر آن، خروج بنگاه تحت تأثیر عوامل متعددی است و در این میان، بهره‌وری عمده‌ترین عاملی است که می‌تواند آن را تبیین نماید. این در حالی است که تأکید بر بنگاه­های کوچک و متوسط به­عـنوان اصلی­ترین سیاست اشتغال­زایی از یک سو و خروج بخش عمده­ای از آن‌ها از سوی دیگر این سؤال که: تأثیر اندازه بنگاه بر بهره­وری و در نتیجه احتمال خروج بنگاه چیست؟را تداعی نموده و پاسخ به آن هدف اصلی این مقاله است. با بررسی بنگاه­های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران در هر یک از سال­های 1379- 1375و پی‌گیری آ‌‌ن‌ها پس از پنج سال (حداکثر تا سال 1384)، همچنین استفاده از مدل پنل دیتا برای بخش نخست و مدل مخاطره کاکس برای بخش دوم سوال فوق، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد بهره‌وری نیروی کار تحت تأثیر اندازه بنگاه بوده و این به نوبه خود تأثیر معنی‌داری بر خروج بنگاه‌های جدیدالورود از صنعت بر جای گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Firm size, labor probability and new firm's exit In manufacturing industries of Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad ali fiyzpoor 1
  • abbas rezaee nojini 2
چکیده [English]

Firm’s exit is of the main indicators that can with two look illustrate the economic situation in every country. On one hand, it can be considered as the ravages in economyand on the other hand, replacement of old firms by new firms is reflection of economic dynamism. In this manner, firm exit can be evaluated by different criteria and life duration is one of the most important of this indicators. However, firm exit occurs under the influence of several factors and productivity is the most important factor that can explain the exit phenomena, especially for the new firms. Nevertheless, emphasis on SMEs as the main policies for job creation as well as exit the bulk of them, this questionthat whatare the impact of firm's size on labour productivity and thus the probability of exit? has been caused, and hence, answer to this question is the main purpose of this article. For this purpose, a new manufacturing firm during 1995 – 1999 periods has been studiedin Iran. Using panel data econometric as well as Cox proportional hazard model, the rsults indicate that labor productivity is affected by firm size and this in turn has had a significant effect on the exit of new firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm size
  • productivity
  • Panel Data
  • Cox Proportional Hazard Model