کلیدواژه‌ها = نابرابری
بررسی تأثیر مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران

دوره 12، شماره 46، مرداد 1402، صفحه 117-137

10.22084/aes.2022.26476.3476

مسعود سعادت مهر؛ افشین بازگیر


بررسی رابطه رشد اقتصادی با فقر و نابرابری در ایران طی برنامه های اول تا چهارم توسعه

دوره 4، شماره 16، بهمن 1394، صفحه 59-79

حسین راغفر؛ میترا باباپور؛ محدثه یزدانپناه