نویسنده = سیداحسان حسینی دوست
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تعاملات بین شاخص‌های مراقبت‌های سلامتی، نابرابری درآمد و رشد اقتصادی: مطالعۀ موردی ایران

دوره 10، شماره 38، تابستان 1400، صفحه 69-94

10.22084/aes.2021.21983.3092

سیداحسان حسینی دوست؛ حمید سپهردوست؛ اکبر خدابخشی؛ شراره مساحی


2. بررسی اثر شاخص‌های جهانی‏شدن و فساد بر اندازه دولت

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 129-159

10.22084/aes.2020.19954.2930

سیداحسان حسینی دوست؛ حمید سپهردوست؛ اسما کیانی