تأثیر پاداش‌های پولی و نگرانی‌های شغلی بر کیفیت اعتباردهی بانک‌ها: مطالعه موردی کمیته اعتباری شعبه‌های یک بانک ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

10.22084/AES.2021.23396.3233

چکیده

مطابق با ادبیات مالی، در صورت وجود مسأله عدم تقارن اطلاعات، مشکل نمایندگی می‌تواند بر کیفیت اعتبارات بانک‌ها تأثیر بگذارد. در این رابطه، بر اساس نتایج مطالعات مرتبط، پاداش‌های پولی و نگرانی‌های شغلی مسئول وام‌دهی یا سایر نمایندگان بانک در فرآیند وام‌دهی، بر مشکل یادشده و در نتیجه کیفیت اعتباردهی مؤثر است. پیرو مطالعات یادشده، در این مقاله، با استفاده از داده‌های مرتبط با تسهیلات خرد یک بانک ایرانی بین سال‌های 1390 تا 1397، اثر پاداش‌های پولی و نگرانی‌های شغلی اعضای کمیته اعتباری شعبه‌ها بر کیفیت تسهیلات خرد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ به این منظور، از آنجا که متغیر وابسته (کیفیت تسهیلات خرد) یک متغیر ترتیبی گسسته است و از سوی دیگر فرض رگرسیون‌های موازی نقض شد، از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم‌یافته استفاده گردید. نتایج برآورد الگوی یادشده نشان داد (1) تعریف یک ساز و کار انگیزشی که منجر به تغییر سیستم پاداش و جریمه مرتبط با اعطای تسهیلات از «اتکای صرف به حجم تسهیلات» به «اتکای همزمان به حجم و نتیجه عملکرد (کیفیت) تسهیلات اعطا شده»، کیفیت تسهیلات خرد اعطایی توسط کمیته اعتباری شعبه‌های بانک مورد مطالعه را بهبود داده است و (2) جایگزینی جوانان با بازنشسته‌ها در کمیته اعتباری شعبه‌ها، کیفیت تسهیلات خرد را بهبود داده است که دلیل آن نگرانی‌های شغلی بیشتر جوانان، ناشی از چشم‌انداز پیشرفت شغلی بیشتر آنها در مقایسه با بازنشسته‌ها است. همچنین از سایر نتایج مهم می‌توان به اثر مثبت «افزایش حضور زنان در کمیته اعتباری شعبه» بر «کیفیت تسهیلات خرد» اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Monetary Incentives and Career Concerns on Quality of Bank Loans: Evidence from Branch Credit Committee of an Iranian Commercial Bank

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Jafarimehr 1
  • Bahram Sahabi 1
  • hassan heydari 2
  • Mohammad Ali Dehghan Dehnavi 3
1 Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

According to the financial literature, the agency problem can affect bank loans when there is information asymmetry. In this regard, the contract between the bank and bank agents, who are involved in the lending process, is considered crucial along with monetary incentives. Career concerns and characteristics of bank agents can also affect these agents' performance, and effectiveness of the bank’s monetary incentives. Based on the results of empirical and theoretical studies, the performance-based incentives or rewards (as opposed to lending-based incentives) and more career concerns of bank’s agents leads to an increase in the quality of lending, albeit by reducing risk-taking leads to reduction in the lending measure (profitability) of the bank. This paper analyzes the effects of monetary incentives and career concerns on micro-loans quality. The effects of monetary incentives were analyzed by studying how the members of the branch credit committee of an Iranian commercial bank were compensated by the bank. In fact, this bank changed from a volume-based compensation system into a compensation system based on both “lending volume” and “performance”. The paper also analyzes the impacts of career concerns on loan quality by considering the characteristics of branch credit committee’s members. Since, on the one hand, the dependent variable (loan quality) is a discrete ordinal variable and on the other hand, based on the Brant test᾿s result the proportional odds assumption was violated, the generalized ordinal logit model was used. The results indicated that “performance-based incentives” improved micro-lending quality. The results also showed that branch credit committees with more women and youth people had higher micro-lending quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Incentives
  • Career Concerns
  • Loan Officer
  • Micro-Lending Quality
  • Branch Credit Committee