تحلیل فضایی تأثیرتمرکززدایی مالی بر شاخص فلاکت (استان‌های ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان

3 استادیار دانشگاه خوارزمی

4 استادیار/دانشگاه لرستان

10.22084/AES.2021.21249.3166

چکیده

طی دهه‌های اخیر، اقتصادهای مختلف اجرای سیاست‌های تمرکززدایی مالی را بیش از گذشته تجربه کرده‌اند. دلیل گرایش روز افزون کشورها به سمت تمرکززدایی مالی را می‌توان به اهداف مختلفی از جمله افزایش کارایی، کاهش تورم، کاهش بیکاری، افزایش رشد اقصادی و .. نسبت داد. از این رو مطالعه حاضر در قالب یک مدل سنجی فضایی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که در اقتصاد ایران نیز با اجرای سیاست‌های تمرکززدایی مالی و انتقال قدرت به استان‌ها، می‌توان شاهد کاهش شاخص فلاکت بود؟
نتایج حاصل از ارزیابی مدل که برای دوره زمانی 1395-1385 تخمین زده شد، نشان می دهد که اثر تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمد بر شاخص فلاکت استانهای ایران مثبت بوده است به این صورت که یک درصد افزایش در شاخص‌های تمرکز‌زدایی مالی مخارج و درآمد، به ترتیب شاخص فلاکت را 0.061 و 0.063 درصد افزایش می‌دهد. این نتایج بدان معناست که اعمال سیاست‌های تمرکززدایی در کشور می‌تواند با افزایش اگرچه اندک شاخص فلاکت اقتصادی همراه باشد. تحلیل نتایج مذکور بر این مساله دلالت دارند که در کشور در حال توسعه ایران تمرکززدایی منجر به افزایش اختلاف بین مناطق خواهد شد که این موضوع نشانگر عدم توانایی دولت‌های استانی در مدیریت منابع اختصاص داده شده به آنها است.
همچنین سایر یافته‌های مقاله حاکی از تاثیرات مثبت درآمد سرانه و نرخ رشد جمعیت سالانه بر شاخص فلاکت است. ضرایب درآمد سرانه و نرخ رشد جمعیت به ترتیب 18/0 و 0.016 بوده است. علاوه بر این ضریب برآورد شده برای نرخ باسوادی نیز 2.96- درصد بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of the effect of financial decentralization on the misery index (Iranian provinces)

نویسندگان [English]

  • shiva alizade 1
  • mohammad alizadeh 2
  • vahid shaghaghi shahri 3
  • mahboubeh delfan 4
1 univercityUniversity of Lorestan
2 lorestan
3 assistant professor in kharazmi university
4 Assistant Professor,lorestan university
چکیده [English]

In recent decades, different economies have experienced more financial decentralization policies than ever before. The reason for the increasing tendency of countries towards financial decentralization can be attributed to various goals such as increasing efficiency, reducing inflation, reducing unemployment, increasing economic growth, and so on. Therefore, the present study in the form of a spatial modeling seeks to answer the question that in the Iranian economy, by implementing policies of financial decentralization and transfer of power to the provinces, we can see a decrease in the misery index?
The results of model evaluation estimated for the period 2006-2016 show that the effect of financial decentralization of expenditures and financial decentralization of income on the misery index of Iranian provinces has been positive, with a one percent increase in decentralization indices. Financial expenses and income increase the misery index by 0.061 and 0.063 percent, respectively.
These results mean that the implementation of decentralization policies in the country can be accompanied by an increase, albeit a small one, in the index of economic misery. The analysis of the mentioned results indicates that in the developing country of Iran, decentralization will increase the differences between the regions, which indicates the inability of provincial governments to manage the resources allocated to them. Other findings of the article also indicate the positive effects of per capita income and annual population growth rate on the misery index. Per capita income coefficients and population growth rates were 0.18 and 0.016, respectively. In addition, the estimated coefficient for the literacy rate was -2.96%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Misery index
  • financial decentralization
  • spatial measurement