بررسی ترکیب بهینه پرتفوی اعتبارات با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب ( مطالعه موردی بانک کشاورزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

4 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

از جمله فعالیت­های اصلی بانک­ها، تخصیص منابع می­باشد که یکی از جنبه­های اساسی آن، تعیین ترکیب بهینه اعتبارات به بخش­های مختلف اقتصادی است. عدم توجه به تخصیص بهینه منابع مالی در دسترس بانک، می­تواند آسیب­های جدی را به کل سیستم اقتصادی کشور وارد کند. با توجه به ضرورت بررسی این موضوع، در این مقاله به منظور تعیین پرتفوی بهینه اعتبارات بانک کشاورزی از مدل برنامه­ریزی غیرخطی چندهدفه بازه­ای با استفاده از الگوریتم کرم شب­تاب استفاده شده است.­ ­از ویژگی­های اصلی این تحقیق در­نظر­گرفتن سه استراتژی خوشبینانه، بدبینانه و ترکیبی تحت شرایط اقتصادی مختلف می­باشد. نتایج نشان داد که الگوی بهینه به دست آمده از الگوریتم کرم شب­تاب متفاوت از الگوی فعلی توزیع اعتبارات بانک است. در الگوی بهینه طراحی شده در این تحقیق، بخش­های زراعت، خدمات­کشاورزی، دامداری، مرغداری و گلخانه بیشترین سهم را در ترکیب پرتفوی بهینه اعتبارات به خود اختصاص داده­اند. بکارگیری استراتژی­های ارائه شده در این تحقیق سبب بهبود نگرش مدیران بانک و ترجیحات آنها نسبت به انواع سرمایه­گذاری تحت شرایط خاص شده تا بتوانند با توجه به اهمیت و نقش بازده و ریسک، استراتژی بهینه خود را انتخاب نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the Optimal Combination of Bank Credit Portfolios by Using Firefly Algorithm(Case Study of agricultural bank)

نویسندگان [English]

  • Abouzar Nahvi 1
  • Mohammad Ghorbani 2
  • mahmoud sabohi saboni 3
  • Arash Dourandish 4
1 Department of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad
2 Department of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad
4 Department of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

One of the main activities of banks is the allocation of resources, one of the main aspects of which is determining the optimal combination of credits to various economic sectors. Lack of attention to the allocation of financial resources available to the bank, can cause serious damage to the entire economic system.In this study with the purpose of determining the optimal portfolio of the bank, each of the different activities of the creditor was considered as an asset. Given that the fluctuations in the ratio of lending credits collection are the main source of expected bank earnings fluctuations, so the amount of lending credits of each economic activity, which need to be collected are considered as return standard of, and its variance is consider as a risk. Also, in order to determine the range of expected return on assets, the historical average on each asset is calculated. Considering the necessity of reviewing this issue, in this paper, a multi-objective non-linear programming model using the firefly algorithm has been used to determine the optimal portfolio of agricultural bank credits. The main features of this research are the consideration of three optimistic pessimistic and hybrid strategies under different economic conditions. The results showed that the optimal pattern obtained from the firefly algorithm differs from the current model of distribution of bank credits.The present findings can provide managers with a roadmap for choosing the optimal portfolio consistent with the bank's preferences according to different estimates of return and risk, thus leading to the proper management of loans

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • return
  • Interval programming
  • Strategy
  • agricultural bank