بررسی تأثیرتمرکززدایی مالی بر شاخص فلاکت با رویکرد سنجی فضایی (استان‌های ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی دانشگاه لرستان

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه لرستان

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه لرستان

10.22084/aes.2021.21249.3166

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیرات تمرکززدایی مالی بر شاخص فلاکت  اقتصاد ایران خواهد بود. به این منظور در قالب یک مدل اقتصاد سنجی فضایی از داده­های مربوط به شاخص فلاکت اوکان ( به عنوان شاخصی ترکیبی از تورم و بیکاری) برای استان­های کشور طی بازه زمانی 1395-1385 استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می‌دهد که اثر تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمد بر شاخص فلاکت استان‌های ایران مثبت بوده است. یک درصد افزایش در شاخص­های تمرکز­زدایی مالی مخارج و درآمد،  شاخص فلاکت را به­ترتیب 0.041 درصد 0.045 درصد افزایش می­دهند. به این معنا که اعمال سیاست­های تمرکززدایی در کشور می­تواند با افزایش اگرچه اندک شاخص فلاکت اقتصادی همراه باشد. این نتایج می­تواند به این مساله دلالت داشته باشد که در کشور در حال توسعه ایران  تمرکززدایی منجر به افزایش اختلاف بین مناطق خواهد شد که این موضوع ناشی از سطح بالای فساد و عدم توانایی دولت­های استانی در مدیریت منابع اختصاص داده شده به آنها است. همچنین سایر یافته‌­های مقاله  حاکی از اثرات کاهشی موجودی سرمایه و نرخ باسوادی و اثرات افزایشی نرخ رشد جمعیت سالانه و تولید ناخالص داخلی بر شاخص فلاکت است. ضرایب سهم سرمایه از تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد جمعیت به ترتیب( 0.04-) و( 0.47)بوده است. علاوه بر این ضریب برآورد شده برای نرخ باسوادی نیز 0.96- درصد  بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of the effect of financial decentralization on the misery index (Iranian provinces)

نویسندگان [English]

  • shiva alizade 1
  • mohammad alizadeh 2
  • vahid shaghaghi shahri 3
  • mahboubeh delfan 3
1 univercityUniversity of Lorestan
2 lorestan
3 assistant professor in kharazmi university
چکیده [English]

The purpose of this article is to investigate the effects of financial decentralization on the misery index for the Iranian economy. For this purpose, in the form of a spatial econometric model, the data related to the Okan misery index (as a combined index of inflation and unemployment) for the provinces of the country during the period 2006-2016 have been used. The results of model evaluation show that the effect of financial decentralization of expenditures and financial decentralization of income on the misery index of Iranian provinces has been positive. A one percent increase in financial decentralization indicators of expenditures and revenues increases misery by 0.041 percent and 0.045 percent, respectively. This means that the implementation of decentralization policies in the country can be accompanied by an increase, albeit a small one, in the index of economic misery. These results could indicate that in the developing country of Iran, decentralization will lead to increased disparities between regions, which is due to the high level of corruption and the inability of provincial governments to manage the resources allocated to them. Is. Also, other findings of the article indicate the decreasing effects of capital stock and literacy rate and the increasing effects of annual population growth rate and GDP on the misery index. Capital share coefficients of GDP and population growth rate were (-0.04) and (0.47), respectively. In addition, the estimated coefficient for the literacy rate was -0.96%.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial measurement
  • Misery index
  • financial decentralization