پرداخت جبرانی به صیادان جهت حفاظت از تنوع زیستی در مجموعه تالاب‌های فریدونکنار

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصادی کشاورزی دانشگاه زابل

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

10.22084/aes.2019.18201.2802

چکیده

دلیل اصلی نقصان و تغییر کاربری گسترده منابع تالاب، اغلب در عدم محاسبه مناسب ارزش‏های محیط‌زیستی غیربازاری ‏‏تالاب‏ها در تصمیمات توسعه‏ای است‏. با توجه به سطح شکار بالا در تالاب فریدونکنار، حفاظت از تنوع ژنتیکی اکوسیستم به‌خصوص پرندگان مهاجر بدون مشارکت و همکاری جامعه محلی امکان‌پذیر نیست، لذا در این مطالعه برای جبران درآمد کاهش یافته و جلب مشارکت بهره‏برداران محلی از ابزار استفاده می­کنیم. بدین منظور، از آزمون انتخاب برای برآورد ارزش اکوسیستم تالاب فریدونکنار استفاده شد و برای برآورد درآمد کاهش یافته بهره­برداران مدل لاجیت شرطی بکار رفت. سپس این درآمد محاسبه شده به‌عنوان مشوقی برای جلب مشارکت شکارچیان و مالکان زمین مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان داد که مجموع دریافتی هر شکارچی در منطقه برای سرخرود، ازباران و فریدونکنار به ترتیب حدود ۸۶/۲۳، ۴۷/۲۵ و ۴۲/۳۵ میلیون ریال است. علامت ضریب متغیرهای وسعت پناهگاه و هزینه پرداختی برای هر سه منطقه در سطح یک درصد معنی‏دار و مثبت است‏؛ یعنی بهبود این ویژگی­ها تأثیر مثبت و معنی‏داری بر تمایل به دریافت یا مطلوبیت نهایی شکارچیان دارد‏. به عبارتی با بهبود وضعیت یا افزایش وسعت پناهگاه و به‌تبع، کاهش سطح شکار، تمایل به دریافت شکارچیان برای عدم‌شکار افزایش می‏یابد‏؛ اما با کوتاه‎تر شدن دوره شکار، مطلوبیت نهایی شکارچیان کم می‌شود، یعنی تأثیر منفی بر تمایل به دریافت افراد برای عدم شکار در منطقه فریدونکنار دارد‏.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compensatory payment to Hunters to protect biodiversity of the Fereydunknar wetland

نویسندگان [English]

  • Soghra Darvishi 1
  • Ahmad ali Kekha 2
  • Mahmood Ahmadpour 3
چکیده [English]

The main reason for the decline and extensive change use of wetland resources is often the lack of proper calculation of the environmental (non-market) values of wetlands in development decisions. Fereydunkenar area has a local management system‏. Due to the condition of the wetland, protecting bio diversity of ecosystems, especially migratory birds, it is not possible managing the wetland without the participation of the local communities, therefore, in this study; we used a price tool to Estimate reduced income and attract predator’s participation. For this purpose, a choice model was used to estimate the ecosystem value of Fereydunkenar wetland as a value that the operators favor for the benefits of the wetland and also to estimate the reduced income we used a conditional logit model. Then, this calculated income was used as a Incentive to engagement of predators and landowners. The results of the Logit model for each region, show that willingness to accept of the hunters in Sorkhroud, Ezbaran and Ferydoonkenar area are 2386217, 2547214, and 3542100 Rials respectively‏. The variable coefficient of the wildlife habitat and the cost of payment for all three regions is one percent significant and positive‏. This means that there is a positive and significant impact on the willingness or marginal utility of predators‏. In other words, by improving the wildlife habitat status or increasing shelter, and as a result of a decrease in the level of hunting, the desire to get hunters to avoid hunting increases‏. However, with the improvement or shortening of the hunting season, the final utility of predators is reduced, which means that there is a negative impact on the willingness of people to hunt in the Fereydunknar area of Mazandaran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • choice experiment
  • Migratory Birds
  • Fereydunkenar Wetland
  • willingness to accept