دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

2. ارزیابی اثرات خارجی آلودگی هوای ناشی از حمل‌و‌نقل شبکه شهری اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

10.22084/aes.2021.22958.3194

مژگان سلیمانی؛ نعمت اله اکبری؛ بابک صفاری


3. تأثیر پاداش‌های پولی و نگرانی‌های شغلی بر کیفیت اعتباردهی بانک‌ها: مطالعه موردی کمیته اعتباری شعبه‌های یک بانک ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1399

10.22084/aes.2021.23396.3233

اسماعیل جعفری مهر؛ بهرام سحابی؛ حسن حیدری؛ محمدعلی دهقان دهنوی


4. اثر تحریمهای اقتصادی بر صادرات ایران با استفاده از روش کنترل ساختگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399

10.22084/aes.2021.23030.3199

عبدالحمید عادلی؛ هادی غفاری؛ بیتا شایگانی


5. بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر ارزش افزوده در زیربخش‌های اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22084/aes.2021.23324.3224

فرهاد امیری؛ کاوه درخشانی درآبی؛ حمید آسایش


6. بررسی تأثیرتمرکززدایی مالی بر شاخص فلاکت با رویکرد سنجی فضایی (استان‌های ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22084/aes.2021.21249.3166

شیوا علیزاده؛ محمد علیزاده؛ وحید شقاقی شهری؛ محبوبه دلفان


7. Effect of credit easing Policy on recovery of Iran's economy: Stochastic dynamic general equilibrium model approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.22084/aes.2021.23735.3250

حدیثه محسنی؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی