دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. قواعد بازخوردی اسمی در سیاست‌گذاری پولی ایران: بررسی قاعده مک‌کالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1399

10.22084/aes.2020.21307.3040

زهرا رحیمی؛ سیدضیاالدین کیالحسینی؛ اکبر کمیجانی؛ حسین توکلیان


2. Nonlinear Relationship Between Food Price Uncertainty and Food Security in Iranian Households: Evidence from GAS modelling

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

10.22084/aes.2020.22207.3119

فاطمه باقرزاده آذر؛ محمد علی متفکرازاد


3. ارزیابی تأثیر فضایی نابرابری درآمد و خط فقر نسبی بر قدرت خرید کالای بادوام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

10.22084/aes.2020.20742.2995

مبینا زارعی؛ حسن حیدری؛ سید پرویز جلیلی کامجو


4. Examining the Effects of Governance on Health in Iran Using Bounds Testing Approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

10.22084/aes.2020.22192.3117

پروانه کمالی دهکردی؛ عبدالخالق غبیشاوی؛ فرشته عبداللهی؛ علی حیدری فتح آبادی


5. بررسی اثرات متقابل بی‌ثباتی سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد ایران با رهیافتMSVAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.22084/aes.2020.22565.3156

الهام حسینی؛ یونس نادمی؛ حمید آسایش؛ سید حسین سجادی فر


6. Testing the Easterlin Paradox in the Framework of Resource Curse Hypothesis: A Case Study of the OPEC Countries

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

10.22084/aes.2020.23088.3201

هانیه صداقت کالمرزی؛ شهرام فتاحی؛ کیومرث سهیلی


8. Foreign Direct Investment Inflows and Economic Growth: Evidence from Selected Islamic State Countries

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22084/aes.2020.22017.3099

محمد مولایی؛ ابوریحان انتظار


10. بررسی تأثیر اجلاس اوپک بر درآمدهای نفتی ایران (رهیافت مدل ترکیبی SVAR- Quantile)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22084/aes.2020.19989.2932

لیلا جمالی؛ سیدنعمت اله موسوی؛ عباس امینی فرد


11. همبستگی پویای نوسان نرخ ارز، صادرات و واردات با نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی (کاربرد الگوی M-GARRCH رهیافت DCC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

10.22084/aes.2021.22895.3184

ملیحه اشنا؛ حمید لعل خضری


12. بررسی ترکیب بهینه پرتفوی اعتبارات بانک با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب( مطالعه موردی بانک کشاورزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

10.22084/aes.2021.23171.3210

ابوذر نحوی؛ محمد قربانی؛ محمود صبوحی؛ آرش دوراندیش


13. ارزیابی اثرات خارجی آلودگی هوای ناشی از حمل‌و‌نقل شبکه شهری اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

10.22084/aes.2021.22958.3194

مژگان سلیمانی؛ نعمت اله اکبری؛ بابک صفاری


14. تأثیر پاداش‌های پولی و نگرانی‌های شغلی بر کیفیت اعتباردهی بانک‌ها: مطالعه موردی کمیته اعتباری شعبه‌های یک بانک ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1399

10.22084/aes.2021.23396.3233

اسماعیل جعفری مهر؛ بهرام سحابی؛ حسن حیدری؛ محمدعلی دهقان دهنوی


15. اثر تحریمهای اقتصادی بر صادرات ایران با استفاده از روش کنترل ساختگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399

10.22084/aes.2021.23030.3199

عبدالحمید عادلی؛ هادی غفاری؛ بیتا شایگانی


16. The Impact of Business Cycles on Banking System Soundness (With emphasis on Asset Quality)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1399

10.22084/aes.2021.23303.3221

یگانه موسوی جهرمی؛ بیتا شایگانی؛ پیمان نوری بروجردی؛ منا آشتیانی


17. بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر ارزش افزوده در زیربخش‌های اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.22084/aes.2021.23324.3224

فرهاد امیری؛ کاوه درخشانی درآبی؛ حمید آسایش


18. –تحلیل فضایی تأثیرتمرکززدایی مالی بر شاخص فلاکت (استان‌های ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22084/aes.2021.21249.3166

شیوا علیزاده؛ محمد علیزاده؛ وحید شقاقی شهری؛ محبوبه دلفان


19. Effect of credit easing Policy on recovery of Iran's economy: Stochastic dynamic general equilibrium model approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.22084/aes.2021.23735.3250

حدیثه محسنی؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی