دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در ایران: کاربرد روش همدوسی موجک، موجک MODWT و علیت گرنجر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1401

10.22084/aes.2022.26524.3481

حمیده دانش؛ سید عزیز آرمن؛ ابراهیم انواری؛ امین منصوری


تأثیر سیاست‌‌های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: شواهدی از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری بیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.22084/aes.2023.27202.3539

سارا محتشمی؛ حمید سپهردوست؛ محمد حسن فطرس


سیاست های پولی و ارزی و ریسک نقدینگی بانک های تجاری با تاکید بر دوره تحریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22084/aes.2023.27214.3543

مصطفی تراب نژاد اصفهانی؛ محمود محمودزاده؛ مسعود صوفی مجیدپور؛ امیر غلام‌ابری


بررسی وابستگی حباب‌های بازار سهام به تکانه‌های سیاست پولی: رویکرد TVP-VAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22084/aes.2022.25540.3387

تیمور محمدی؛ سیده محبوبه حسینی


تحلیل اثر تورم بر بیکاری در استان‌های ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

10.22084/aes.2023.27865.3594

علی یونسی؛ امیرعلی فرهنگ؛ وحید نیک پی پسیان


پیش‌بینی سپرده های بانکی به روش یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1402

10.22084/aes.2023.27444.3564

ابراهیم نصیرالاسلامی؛ احسان صنیعی؛ عزت اله عباسیان؛ رضا فتح پور کاشانی؛ نگین قیصری


اثرشاخص استرس مالی بر روی بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.22084/aes.2023.27654.3580

فرجاد بخشور؛ محمد سخنور؛ طاهره آخوندزاده یوسفی؛ شهاب جهانگیری


برآورد ارزش اقتصادی نهاده انرژی برق در صنایع انرژی‌بر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1402

10.22084/aes.2023.28204.3622

سیدمهدی نیکزادالحسینی؛ مهدی صادقی شاهدانی


The Impact of Creative Industries on Employment Using the Generalized Method of Moments (GMM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

10.22084/aes.2023.28218.3624

هدی زبیری؛ مریم احسانی


تحلیل اثر ناترازی بودجه دولت بر رفاه اقتصادی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

10.22084/aes.2023.28078.3607

شهریار زروکی؛ سحر نصرنژاد نشلی؛ میترا نوروزی؛ معصومه خوشه گل گروسی


An Analysis of Financial Corruption Index (FCI) in Iran through Deprivation Theory

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22084/aes.2023.28340.3636

معبود محمدی؛ قهرمان عبدلی؛ عزت اله عباسیان؛ مهدی ارائی