کلیدواژه‌ها = الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده(ARDL)
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 81-106

محمدعلی فلاحی؛ فرشته جندقی میبدی؛ زهره اسکندری پور