کلیدواژه‌ها = مصرف الکتریسته
تعداد مقالات: 1
1. مصرف انرژی، مصرف الکتریسته و توسعه انسانی در ایران (رویکرد آزمون باند)

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 127-144

محمدحسن فطرس؛ اسماعیل ترکمنی