کلیدواژه‌ها = مسیر بهینه استخراج و قیمت و محدودیت زیست محیطی
تعداد مقالات: 1