کلیدواژه‌ها = داده‌های تابلویی (FGLS)
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر شاخص‌های جهانی‏شدن و فساد بر اندازه دولت

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 129-159

10.22084/aes.2020.19954.2930

سیداحسان حسینی دوست؛ حمید سپهردوست؛ اسما کیانی