کلیدواژه‌ها = اندازه دولت
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر شاخص‌های جهانی‏شدن و فساد بر اندازه دولت

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 129-159

10.22084/aes.2020.19954.2930

سیداحسان حسینی دوست؛ حمید سپهردوست؛ اسما کیانی


2. بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اندازه دولت در استان‌های ایران

دوره 4، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 55-80

غلامعلی حاجی؛ اکبر کمیجانی؛ کامبیز هژبرکیانی


4. دولت و مالیات بهینه در اقتصاد بخش عمومی و کارکرد دولت و مالیات در ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 1-27

یداله دادگر؛ روح اله نظری؛ ابراهیم صیامی عراقی


5. بررسی رابطه بین اندازه دولت و کیفیت محیط زیست

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 27-60

حمید آماده؛ عباس شاکری؛ فرشته محمدیان