کلیدواژه‌ها = ادوار تجاری
تعداد مقالات: 5
1. شوک نفت، سیاست پولی و اثر وثیقه‌ای در اقتصاد ایران

دوره 10، شماره 37، بهار 1400، صفحه 27-51

10.22084/aes.2020.22151.3111

علی تحویلی؛ بهرام سحابی؛ کاظم یاوری؛ نادر مهرگان


3. ترکیب بهینه سبد دارایی بانک‌ها در واکنش به شرایط اقتصادی (مطالعه موردی بانک تجارت)

دوره 9، شماره 35، پاییز 1399، صفحه 155-173

10.22084/aes.2020.21499.3049

محمدرضا مشهدی یان ملکی؛ علی سوری؛ محسن ابراهیمی؛ محسن مهرآرا؛ وحید ماجد