کلیدواژه‌ها = VARX
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی دوباره به تورم در ایران: رویکرد VARX

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 99-121

سید عزیز آرمن؛ مجتبی قربان نژاد؛ وحید کفیلی