نویسنده = وحید کفیلی
تعداد مقالات: 3
1. نگاهی دوباره به تورم در ایران: رویکرد VARX

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 99-121

سید عزیز آرمن؛ مجتبی قربان نژاد؛ وحید کفیلی


2. جرم و هم‌گرائی تولید سرانه: یک تحلیل مبتنی بر اقتصادسنجی فضایی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 123-149

سید عزیز آرمن؛ حسن فرازمند؛ حسین ملتفت؛ وحید کفیلی


3. بررسی رابطه دو سویه بین حداقل دستمزد و بیکاری

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 221-236

سید عزیز آرمن؛ وحید کفیلی؛ مجتبی قربان نزاد