نویسنده = زهرا کریمی تکانلو
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری نیروی کار در ایران

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 109-129

10.22084/aes.2016.1409

محمد علی متفکر آزاد؛ زهرا کریمی تکانلو؛ سید کمال صادقی؛ رضا رنج پور؛ زهره روستا


2. بررسی وجود قانون اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 209-230

زهرا کریمی تکانلو؛ محمد رضا سلمانی بیشک؛ میترا تقی زاده