نویسنده = ���������� ��������
تاثیر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی استانهای کشور

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 171-185

احمد سرلک؛ کامبیز هژبرکیانی