نویسنده = �������������� ����������
محاسبه ارزش اقتصادی آب مجازی با رویکرد حداکثر‌سازی بهره‌وری آب آبیاری

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1396، صفحه 189-212

10.22084/aes.2017.1803

رقیه پوران؛ حسین راغفر؛ عبدالرسول قاسمی؛ فاطمه بزازان


عدم حتمیت میزان ذخایر اثبات‌شده نفت و رشد اقتصادی ایران

دوره 5، شماره 19، آبان 1395، صفحه 131-153

10.22084/aes.2016.1601

الهه اسدی مهماندوستی؛ فاطمه بزازان؛ میرحسین موسوی