نویسنده = �������� ������������ ������������
بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اندازه دولت در استان‌های ایران

دوره 4، شماره 15، آبان 1394، صفحه 55-80

غلامعلی حاجی؛ اکبر کمیجانی؛ کامبیز هژبرکیانی


بررسی آثار برنامه‌های محرک مالی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل TVAR

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 127-143

الهام غلامی؛ کامبیز هژبر کیانی