نویسنده = ������������������������ ��������
بررسی اثر دخالت های دولت در بازار سرمایه ایران: رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (NARDL)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1401

10.22084/aes.2022.25632.3393

محمد خداوردیزاده؛ محمد کلامی؛ سجاد ابراهیم پور؛ صابر خداوردیزاده


برآورد ارزش پولی کارکردها و خدمات منطقه حفاظت‌شده مراکان با استفاده از روش آزمون انتخاب

دوره 3، شماره 10، شهریور 1393، صفحه 267-290

محمد خداوردیزاده؛ صادق خلیلیان؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیش بهار