نویسنده = ������������ ������������
برآورد فرار مالیاتی با روش تانزی و تحلیل اثر ابزارهای مالی دولت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.22084/aes.2021.25012.3355

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ علی توسلی نیا؛ مروارید حدیدی