نویسنده = ������ ������������ ����������
استفاده از نظریه بازی‌ها در تخصیص بهینه آب در زاینده‌رود

دوره 5، شماره 18، مرداد 1395، صفحه 53-80

10.22084/aes.2016.1494

سید پرویز جلیلی کامجو؛ رحمان خوش اخلاق