نویسنده = ������������������ ����������
پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از تبدیل موجک، مدل های غیرخطی و مدل های خطی

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 41-62

حمید ابریشمی؛ نفسیه بهرادمهر؛ طاهره سیفی