نویسنده = ���������������� ��������
تاثیر هدفمندی یارانه ها بر تغییرات معادل رفاه مصرف کننده در ایران

دوره 3، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 133-149

همایون رنجبر؛ محمدحسن فطرس؛ مهری کبیریان