نویسنده = �������������������� ��������
نقش هزینه های مبادله در رقابت پذیری صنعت فولاد (مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

دوره 3، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 203-220

احمد گوگردچیان؛ هادی امیری؛ سید کمیل طیبی؛ حمیده خوشایند دولت آباد