نویسنده = ���������� ��������������
پیش‏‌بینی دینامیک سرمایه‏‌گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 10، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 147-179

10.22084/aes.2021.24574.3315

مهدی بهنامیان؛ عبدالناصر شجاعی؛ غلامعلی حاجی


بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اندازه دولت در استان‌های ایران

دوره 4، شماره 15، آبان 1394، صفحه 55-80

غلامعلی حاجی؛ اکبر کمیجانی؛ کامبیز هژبرکیانی