نویسنده = ������������ ��������
بررسی اثر بلایای طبیعی بر الگوی مصرف خانوار در ایران با استفاده از مدل تفاضل در تفاضل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.22084/aes.2022.25884.3418

علی اصغر سالم؛ لیلا جباری