نویسنده = ���������������� ����������
ارائه چارچوبی برای تخصیص بودجه عمومی تحقیق و توسعه به دانشگاه‏ها با استفاده از بهینه‌سازی استوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22084/aes.2022.25447.3383

پریسا علیزاده؛ مجتبی قلی پور