نویسنده = ���������� ��������
تأثیر مالی‌سازی بر سرمایه‌گذاری واقعی شرکت‌های غیر مالی طی سال های 1398-1388 با استفاده از روش داده های تابلویی چند سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22084/aes.2022.25279.3381

مجید حاجی؛ علی نصیری اقدم؛ تیمور محمدی؛ عباس شاکری