نویسنده = ���������������� ����������
مقایسه اثر کالای عمومی در انتخاب مسکن، میان تمامی خانوارهای شهر و گروه درآمدی بالا نمونه موردی : شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22084/aes.2022.25003.3356

رضا اسدی؛ آتوسا مدیری؛ علی اکبر قلی زاده؛ فرهاد حسینعلی