نویسنده = ������������ ������������������
پیش‏‌بینی دینامیک سرمایه‏‌گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 10، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 147-179

10.22084/aes.2021.24574.3315

مهدی بهنامیان؛ عبدالناصر شجاعی؛ غلامعلی حاجی