نویسنده = محمد نبی شهیکی تاش
تعداد مقالات: 1
1. استخراج شاخص لرنر استراتژی محور جهت تعیین قدرت بازاری دو شرکت ایران خودرو و سایپا

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 73-95

10.22084/aes.2018.15892.2616

کامران برقندان؛ مصیب پهلوانی؛ محمد نبی شهیکی تاش