نویسنده = ���������������� ��������
اثر متغیر‌های کلان اقتصادی بر رشد به نفع فقیر در ایران

دوره 9، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 227-251

10.22084/aes.2019.17453.2732

مونا تاسان؛ خسرو پیرایی؛ مسعود نونژاد؛ عباس عبدشاهی