نویسنده = ������ ���������� ������ ��������
مقایسه اثر کالای عمومی در انتخاب مسکن، میان تمامی خانوارهای شهر و گروه درآمدی بالا نمونه موردی : شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22084/aes.2022.25003.3356

رضا اسدی؛ آتوسا مدیری؛ علی اکبر قلی زاده؛ فرهاد حسینعلی


اهرم زمین و نوسان قیمت مسکن در ایران

دوره 4، شماره 14، مرداد 1394، صفحه 49-67

علی اکبر قلی زاده؛ بهاره عقیقی


اثر اعتبارات بر قیمت مسکن در ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 159-179

علی اکبر قلی زاده؛ سمیرا بختیاری پور