نویسنده = علی اکبر قلی زاده
تعداد مقالات: 3
2. اهرم زمین و نوسان قیمت مسکن در ایران

دوره 4، شماره 14، مرداد 1394، صفحه 49-67

علی اکبر قلی زاده؛ بهاره عقیقی


3. اثر اعتبارات بر قیمت مسکن در ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 159-179

علی اکبر قلی زاده؛ سمیرا بختیاری پور