نویسنده = �������������������� ����������
بررسی اثر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای با فناوری بالا در ایران (رهیافت سایکنن و لوتکیپول)

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 153-171

محمدمهدی برقی اسکویی؛ سیامک شهباززاده؛ اتابک شهباززاده