نویسنده = ���������������� ����������
بررسی رابطه بین نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران: رویکرد همدوسی موجک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

10.22084/aes.2022.26386.3466

میرعلی کاظمی؛ یونس نادمی؛ رامین خوچیانی؛ شایسته رضایی