نویسنده = ���������� �������� ��������������
سنجش حاشیه سود در صنعت خودروسازی ایران (بر اساس رهیافت هال- راجر)

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1396، صفحه 1-18

10.22084/aes.2017.1795

محمد نبی شهیکی تاش؛ عماد کاظم زاده


ارزیابی مارک آپ، قدرت بازاری و کارایی هزینه در صنایع کارخانه ای ایران

دوره 3، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 59-90

فرهاد خداداد کاشی؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ کامبیز هژبر کیانی؛ سمانه نورانی آزاد


سنجش کشش تغییرات حدسی و قدرت بازاری در صنایع منتخب ایران

دوره 2، شماره 6، مرداد 1392، صفحه 85-103

محمدنبی شیهکی تاش؛ حمید حجتی