نویسنده = �������������� ��������
شوک‌های ارزی و دلاری شدن اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1392، صفحه 55-73

غلامرضا زمانیان؛ ایوب ابوذری