نویسنده = ���������������� ��������������
اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر تقاضای واردات ایران کاربردی از روش های ARDL و EGARCH

دوره 3، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 129-148

غلامرضا زمانیان؛ مهدی بهراد امین


شوک‌های ارزی و دلاری شدن اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1392، صفحه 55-73

غلامرضا زمانیان؛ ایوب ابوذری