نویسنده = ������������ ��������������
طراحی و تبیین مدل پیش‌بینی سبد ارزی

دوره 8، شماره 32، بهمن 1398، صفحه 195-219

10.22084/aes.2019.20041.2937

ابراهیم جوشن؛ محمد حسن نژاد؛ محمدتقی وزیری